دیسک ترمز 206 تیپ 2 (TU3)

http://jsshco.com/ » دیسک ترمز 206 تیپ 2 (TU3)

دیسک ترمز 206 تیپ 2 (TU3)

دیسک ترمز 206 تیپ 2 (TU3)

دیسک ترمز کیا ریو

دیسک ترمز تیبا

دیسک ترمز پراید

دیسک ترمز پژو 405

دیسک ترمز چرخ جلو  

دیسک ترمز پژو پارس

دیسک ترمز چرخ عقب (L4)

دیسک ترمز ماندو

دیسک ترمز سمند

دیسک ترمز پژو 206 TU5

دیسک ترمز چرخ جلو و عقب

کپه یاتاقان میل لنگ TU5

کپه یاتاقان میل لنگ XU7