تاریخچه شركت

http://jsshco.com/ » تاریخچه شركت

تاریخچه شركت

شرکت جهان صنعت شمال با سهامی خاص در سال 1385 تاسیس گردیده است.

در ابتدا با ماشینکاری قطعه پین بست پایه کولر طی قرارداد پیمانکاری با شرکت قدس کرج (بصورت امانی) کار خود را با تسهیلاتی از قبیل 2 دستگاه تراش و 3 دستگاه دریل تسمه ای توسط 6 نفر پرسنل تولیدی آغاز نموده است.

سپس در سال 1386 پس از اتمام همکاری با شرکت قدس کرج، اقدام به تولید قطعه دیسک ترمز پراید طی قرارداد همکاری با شرکت مگاموتور نموده است که مواد خام این قطعه را از شرکت اتمسفر خریداری می نمود. این محصول با افزایش تجهیزات به 3 دستگاه تراش و 1 دستگاه دریل گیربکسی و 1 دستگاه دریل تسمه ای با همکاری 19 نفر نیروی انسانی(شامل15 نفر پرسنل تولیدی و 3 نفر پرسنل اداری) تولید می گردید.

همچنین در ابتدای سال 1387 علاوه بر تولید دیسک ترمز پراید، طی قرارداد پیمانکاری با شرکت روئین صنعت شروع به تولید توپی چرخ عقب پراید معمولی و ABS ،توپی چرخ عقب ریو نموده است که تعداد تجهیزات عبارتند از: 1 دستگاه تراش CNC و 5 دستگاه تراش معمولی و  1 دستگاه دریل گیربکسی و 1 دستگاه دریل تسمه ای با همکاری 25 نفر نیروی انسانی (شامل 21 نفر پرسنل تولیدی و 4 نفر پرسنل اداری) تولید می گردید.

در اواخر سال 1387 در جهت نیل به اهداف والا و در راستای بکارگیری خط مشی کیفیت شرکت، علاوه بر تولیدات ذکر شده اقدام به اخذ تاییدیه تولید انبوه و اجرای ماشینکاری قطعه تولیدی توپی چرخ عقب نیسان نموده است. لازم به ذکر است که مواد خام این قطعه طی قراردادی از شرکت مالیبل تهیه و پس از ماشینکاری، محصول نهایی را به شرکت بهران محور گلپایگان ارائه می گردید. تولید قطعه جدید منجر به افزایش تسهیلات شرکت گردیده است که این تسهیلات عبارتند از: 2 دستگاه تراش CNC و 4 دستگاه تراش معمولی و  4 دستگاه دریل گیربکسی و 6 دستگاه دریل تسمه ای. با همکاری 32 نفر نیروی انسانی(شامل26 نفر پرسنل تولیدی و 6 نفر پرسنل اداری).

در اواخر سال 1388 علاوه بر تولید قطعات ذکر شده اقدام به اخذ تاییدیه کپه میل لنگ پژو نموده که طی قرارداد  پیمانکاری با شرکت ساپکو و پس از تایید یک روز خط در سال 1389 به تولید انبوه رسید. در حال حاضر کلیه تسهیلات موجود در شرکت عبارتند از: 4 دستگاه تراش و فرز CNC و 1 دستگاه تراش معمولی و  4 دستگاه دریل گیربکسی و 6 دستگاه دریل تسمه ای. با همکاری 38 نفر نیروی انسانی(شامل30 نفر پرسنل تولیدی و 8 نفر پرسنل اداری) محصول نهایی تولید می گردد.